Thủ tục xin gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

Thủ tục xin gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

Công ty tôi có 20 xe để chở hành khách và đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. Còn gần một tháng nữa thì giấy này hết hạn thì tôi cần làm gì để gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách này? Tôi xin cảm ơn.Gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải

Tư vấn giao thông đường bộ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với thắc mắc của bạn về thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và khoản 3 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinhdoanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.”

Đồng thời, điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn thực hiện như khi cấp lần đầu.”Gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải

Tổng đài tư vấn trực tuyến Luật giao thông đường bộ

Như vậy, việc cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép kinh doanh hết hiệu lực sẽ được thực hiện như khi cấp lần đầu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải sẽ thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh.

Để được gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải do hết hiệu lực thì bạn cần phải hoàn thiện đủ hồ sơ gồm: 

+) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

+) Giấy phép kinh doanh vận tải hết hạn;

+) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định.

y là tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết:

Quy định mới về gắn phù hiệu của ô tô kinh doanh vận tải

Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button