Xe 1 tấn 4 có bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình?

Xe 1 tấn 4 có bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình?

Tôi có một xe tải 1 tấn 4, hiện đang chở đồ nhà và không kinh doanh vận tải. Vậy xe tôi có được coi là kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp để bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu hay không? Trường hợp tôi gắn thiết bị giám sát hành trình thì thiết bị này phải đảm bảo điều kiện gì?


lắp thiết bị giám sát hành trình

Về vấn đề: Xe 1 tấn 4 có bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Căn cứ  Khoản 3 Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp được định nghĩa như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó”.

Theo đó, kinh doanh vận tải không trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ. Do đó, trường hợp gia đình bạn sử dụng xe tải để chở hàng của gia đình bạn sản xuất đi tiêu thụ thì sẽ được coi là kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Đồng thời căn cứ Điều 50 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về Giấy phép kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp:

“Điều 50. Quy định về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các đối tượng sau đây:

a) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

b) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

c) Có từ 05 xe trở lên.

d) Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.

Lộ trình thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

Như vậy, theo quy định này thì nhà bạn có 1 xe tải dùng để chở hàng của nhà thì sẽ không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

–>Xe không kinh doanh vận tải có bắt buộc phải lắp phù hiệu xe

Thứ hai, quy định về gắn phù hiệu cho xe

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 55. Quy định về cấp phù hiệu, biển hiệu

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh trong danh sách xe do đơn vị đề nghị theo quy định tại khoản 5 Điều này.”

Như vậy, theo quy định này trường nhà bạn không thuộc trường hợp bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh vận tải thì sẽ không thuộc đối tượng bắt buộc phải gắn phù hiệu.

–>Hồ sơ cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải

Thứ ba, quy định về việc gắn thiết bị Giám sát hành trình cho xe

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP cũng quy định:

Điều 14. Thiết bị giám sát hành trình của xe:

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông”

Như vậy, trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa có giấy phép kinh doanh vận tải thì phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Do đó, trường hợp xe của bạn chỉ dùng để chở hàng nhà nên không thuộc trường hợp phải gắn phù hiệu.

lắp thiết bị giám sát hành trình

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ tư, về yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 14. Thiết bị giám sát hành trình của xe

2. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:

a) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.”

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT có quy định:

“Điều 6. Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe

1. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải được hợp quy, đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý) các thông tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày”.

Như vậy, thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tối thiểu 2 yêu cầu sau đây:

– Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

– Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.

Cụ thể hơn , thiết bị này phải được hợp quy; đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý) các thông tin bắt buộc gồm:

+) Hành trình;

+) Tốc độ vận hành;

+) Thời gian lái xe liên tục;

+) Thời gian làm việc của lái xe trong ngày.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Xe 1 tấn 4 có bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn online về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được tư vấn.

–>Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button