Mẫu công văn đăng ký thay đổi thang bảng lương mới nhất

Mình là Yến – phụ trách Nhân sự tại công ty OnOnPay.
Vừa rồi mình có trao đổi qua tổng đài về việc đăng kí thay đổi thang bảng lương. Vậy nên mình gửi email này hi vọng Tổng đài có thể tư vấn cho mình về bộ hồ sơ để đăng kí thay đổi thang bảng lương với Phòng Lao động Thương binh & Xã hội.

Cảm ơn các bạn nhiều!


 Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới  Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
Mẫu công văn đăng ký thay đổi thang bảng lương
Tên đơn vị:..(1)….
Mã số quản lý lao động:……
Số: ……….V/v thay đổi (bổ sung) thang bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

 Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH …………..

Đơn vị (1) ………………………………………………………………………………………………………….

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm……

Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………………..

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….

Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………

(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……./TB-UBND ngày …….tháng.….năm…. …… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Nay vì (3)…………….đơn vị đề nghị được đăng ký sửa đổi (bổ sung) hệ thống thang bảng lương  của đơn vị gồm :

– Nội dung sửa đổi (bổ sung )…………………………….(4).

Hồ đính kèm gồm :

1/ Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị sửa đổi bổ sung (5)

2/ Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ – bản photo )

Rất mong Phòng LĐTBXH ………… xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị (6)
(Ký tên – đóng dấu )

Ghi chú :

(1)   Chỉ ghi sửa đổi hay bổ sung

(2)   Đơn vị: ghi rõ tên đơn vị VD: Cty TNHH TM Vạn Phát

(3)   Nay vì: ghi rõ lý do VD: do thay đổi công nghệ, do nhu cầu SX-KD, do đề nghị của GĐ, hoặc CĐ…

(4)    Sửa đổi ( bổ sung ) ghi rõ nội dung sửa đổi. VD: sửa đổi hệ số lương của bộ phận QLDN hay bộ phận chuyên môn nghiệp vụ…

(5)   Hệ thống TB-C đề nghị sửa đổi ( bổ sung ) là hệ thống thang lương bảng lương mới của đơn vị

(6)   Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc, chủ nhiệm HTX, chủ cơ sở…)

Thay đổi thang bảng lương

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy để đăng ký thay đổi thang bảng lương bạn vui lòng chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Công văn đăng ký thay đổi thang bảng lương của đơn vị

– Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị sửa đổi bổ sung (5)

– Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ – bản photo )

Bạn vui lòng tải mẫu công văn đầy đủ tại đây: Mẫu công văn đăng ký thay đổi thang bảng lương

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thang bảng lương, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.