19006172

Người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ mất được hưởng chế độ nào?

Người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ 

Cho tôi hỏi về vấn đề người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ. Mẹ tôi là vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 1.318.000 đồng/tháng. Đồng thời mẹ tôi cũng nhận trợ cấp cho người bị địch bắt tù, đày là 791.000 đồng/tháng. Năm nay mẹ tôi 89 tuổi. Mẹ tôi có thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng người cao tuổi mã BT 2. Nay mẹ tôi mất, gia đình tôi nhận mai táng phí như thế nào? Ngoài ra gia đình tôi có được nhận chế độ nào khác không? Mong công ty tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!Người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Về vấn đề người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ; chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp: mẹ bạn là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất. Mẹ bạn cũng là người có công với cách mạng; đang hưởng trợ cấp của đối tượng người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Đồng thời mẹ bạn đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi.

Về chế độ cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất mà chết:

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP:

“Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết; người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.”

Như vậy, thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất mà chết; gia đình thân nhân được hưởng các chế độ sau:

+) Căn cứ mục C phụ lục số 01 Nghị định 20/2015/NĐ-CP: chế độ mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở;

+) Chế độ trợ cấp một lần; mức hưởng bằng 03 tháng trợ cấp ưu đãi;

Đối với trường hợp của mẹ bạn: gia đình bạn sẽ nhận được mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở; đồng thời nhận trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, tương đương 3.954.000 đồng.

Về chế độ người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết:

Theo Khoản 1, Điều 48 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 48. Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết

1. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang được hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.”

Như vậy, người bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà chết thì thân nhân sẽ nhận được các khoản hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ bao gồm:

+) Hỗ trợ mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở;

+) Trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi;

Vì mẹ bạn đang hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 791.000 đồng/tháng cho người bị địch bắt tù, đày. Do đó mẹ bạn mất; gia đình bạn được hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp đang hưởng (tương đương 2.373.000 đồng).

Về chế độ cho người cao tuổi mất

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.”

Như vậy, người từ đủ 80 tuổi chết thì gia đình được hưởng mai táng phí. Trong trường hợp của bạn: mẹ bạn năm 82 tuổi. Mẹ bạn đang hưởng trợ cấp ưu đãi cho thân nhân người có công. Do đó khi mẹ bạn mất, gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức hưởng trợ cấp bằng 20 lần mức chuẩn trợ cấp xã hội; tương đương với 5.400.000 đồng.

Người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 2 Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP về nguyên tắc hưởng mai táng phí:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Như vậy, đối tượng người cao tuổi đang hưởng mai táng theo nhiều đối tượng thì sẽ được hưởng mức mai táng phí theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Kết luận

Trong trường hợp của bạn: khi mẹ bạn mất, gia đình bạn được hưởng các chế độ sau:

+) Hưởng mai táng phí theo mức cao nhất của một trong ba đối tượng: người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày; thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất tháng; người trên 80 tuổi đang, tức mức hưởng mai tháng phí bằng 13.000.000 đồng.

+) Hưởng khoản trợ một lần cho hai đối tượng: người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tổng số tiền trợ cấp bằng 6.327.000 đồng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ mất.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo tại các bài viết:

Nhận mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ hay người cao tuổi?

Chế độ tử tuất của thân nhân người có công và người hưởng lương hưu

Mọi thắc mắc về người cao tuổi đồng thời là thân nhân liệt sĩ; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam