19006172

Có được bán nhà khi không được sự đồng ý của gia đình?

Có được bán nhà khi không được sự đồng ý của gia đình

Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Có được bán nhà khi không được sự đồng ý của gia đình. Tôi và chồng hiện tại đang sinh sống tại một ngôi nhà ở Thành phố Hà Nội. Ngôi nhà này là chồng tôi có trước khi chúng tôi kết hôn. Chồng tôi muốn bán căn nhà này đi để cờ bạc nhưng tôi và gia đình nhất quyết không đồng ý. Nếu không được sự đồng ý của tôi và gia đình nhất quyết không đồng ý. Nếu không được sự đồng ý của tôi và gia đình thì chồng tôi có được bán căn nhà này không? Tôi xin cảm ơn !Bán nhàTư vấn Hôn nhân gia đình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề bán nhà, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 quy định về tài sản chung của vợ chồng :

”  Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

     Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Theo quy định tại Điều 35 và khoản 1 Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13:

Điều 35 : Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Điều 44 : Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.

Bán nhà

 Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Trường hợp của bạn, theo như thông tin bạn cung cấp thì ngôi nhà là tài sản mà chồng bạn có trước khi kết hôn nên chúng tôi chia xin tư vấn cho bạn hai trường hợp như sau:

-Trường hợp 1: Nếu hai vợ chồng bạn có thỏa thuận nhập ngôi nhà của chồng bạn vào tài sản chung của vợ chồng

Chồng bạn sẽ không được bán ngôi nhà đó nếu như không có sự đồng ý của bạn. Nếu chồng bạn vẫn bán thì bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu (theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014). Khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Bộ luật dân sự 2005 thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền.

-Trường hợp 2: Nếu vợ chồng bạn không có thỏa thuận gì về việc nhập ngôi nhà vào tài sản chung của hai vợ chồng :

Ngôi nhà sẽ là tài sản riêng của chồng bạn và chồng bạn có quyền bán ngôi nhà đó. Và nếu đây là nơi ở duy nhất của gia đình bạn thì khi bán nhà chồng bạn phải đảm bảo chỗ ở cho cả hai vợ chồng (theo Điều 31 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chồng có được tự ý bán tài sản chung của vợ chồng không?

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về vấn đề bán nhà , bạn có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam