19006172

Cách ghi tên đơn vị bán khi lập hóa đơn ủy nhiệm

Cách ghi tên đơn vị bán khi lập hóa đơn ủy nhiệm

Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Cách ghi tên đơn vị bán khi lập hóa đơn ủy nhiệm. Khi lập hóa đơn thì trên hóa đơn ủy nhiệm do bên nhận ủy nhiệm lập thì tên đơn vị bán là tên đơn vị ủy nhiệm hay đơn vị được ủy nhiệm?


Bài viết liên quan:


hóa đơn ủy nhiệmTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có quy định rõ :

“Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm”.

 Do vậy khi doanh nghiệp lập hóa đơn thì trên hóa đơn ủy nhiệm do bên nhận ủy nhiệm lập thì tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm).

hóa đơn ủy nhiệm

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Cách thức xử lý chứng từ, hóa đơn của công ty khi bị mất?

Cách lập bảng kê hàng hóa bán ra kèm theo hóa đơn

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam