19006172

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch

Tôi vừa thành lập doanh nghiệp, có đăng kí kinh doanh lưu trú du lịch. Nay tôi muốn đăng ký để được xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thì phải chuẩn bị những gì và thủ tục đăng kí ra sao? Xin chuyên viên tư vấn giúp tôi.


Bài viết liên quan:


lưu trú du lịchTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 65 Luật du lịch năm 2005 thì cá nhân, tổ chức đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:

1. Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

2. Hồ sơ và thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương quy định.”

Như vậy, trong vòng 3 tháng kể từ khi bạn thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh, bạn cần làm thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú để xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch của mình 

Cụ thể, việc lập hồ sơ và thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được hướng dẫn tại Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL như sau:

Hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch:

– Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ( Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);

– Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

– Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch ( Theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL);

– Bản sao có chứng thực đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

– Bản sao chứng thực giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

– Bản sao chứng thực giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;

– Bản sao chứng thực xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);

– Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

Đối với hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ trên, cung cấp thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Số lượng: 02 bộ hồ sơ

lưu trú du lịch

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch:

Bước 1:  Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, bạn gửi hai bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại để thẩm định, xếp hạng.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Đối với hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Tổng cục Du lịch một bộ.

Bước 3: Tổ chức thẩm định

– Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Sở để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền.

– Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm Tổng cục năm cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền.

Bước 4: Báo cáo kết quả thẩm định

Tổ thẩm định báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kết quả thẩm định, nội dung gồm:

– Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL;

– Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL;

– Biên bản làm việc của Tổ thẩm định quy định tại Phụ lục 5 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL;

– Hồ sơ đăng ký hạng do cơ sở lưu trú du lịch nộp.

Lưu ý về thời hạn xếp hạng: Trong thời hạn 1 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Tổng cục Du lịch kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Lệ phí: 1 000 000đ/giấy phép

Nếu trong quá trình giải quyết còn có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam