19006172

Thủ tục thay đổi địa điểm hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm hoạt động của hộ kinh doanh

Từ trước đến nay hộ gia đình tôi kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh tại huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Nay do nhu cầu phát triển và nhiều yếu tố nữa nên chúng tôi muốn chuyển địa điểm kinh doanh đến quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vậy tôi phải thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?địa điểm hoạt động của hộ kinh doanhTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn về thay đổi địa điểm hoạt động của hộ kinh doanh; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.”

địa điểm hoạt động của hộ kinh doanh

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Như vậy, trường hợp này được xác định là thay đổi nội dung đăng ký do thay đổi địa bàn hoạt động sang quận, huyện khác. Và để thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bạn cần làm những bước sau:

– Bước 1: Gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh huyện Lục Nam về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

– Bước 2: Gửi bộ hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận Hoàng Mai (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai) gồm:

+ Gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh quận Hoàng Mai;

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh Quận Hoàng Mai nơi hộ kinh doanh của bạn đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh huyện Lục Nam, nơi trước đây đã đăng ký.

Bạn có thể tải mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tại >>> Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thay đổi địa điểm hoạt động của hộ kinh doanh;  vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam