19006172

Điều kiện với kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô

Điều kiện với kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô

Công ty tôi có xe chở khách du lịch. Tôi nghe nói trước khi thực hiện hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi bao gồm: Hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng. Cho tôi hỏi thông tin tôi biết có đúng không? Mặt khác, quy định đối với xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch được quy định thế nào?Tư vấn giao thông đường bộ:Kinh doanh vận tải khách du lịch

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với vấn đề của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề thông báo tới Sở giao thông vận tải

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định như sau

Điều 8. Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, đối với xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi thực hiện hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi bao gồm: Hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo đó, bạn phải thông báo tới Sở giao thông vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi như hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng trước khi thực hiện hợp đồng nếu xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên.

Tuy nhiên hiện nay, Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định nêu trên. Do đó, xe kinh doanh vận tải không phải thông báo tới Sở giao thông vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi như hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng trước khi thực hiện hợp đồng.

Thứ hai, về vấn đề điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô 

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

1. Điều kiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách

a) Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bng xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồndịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác x

đ) Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất). Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

2. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

a) Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

b) Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.

Kinh doanh vận tải khách du lịch

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Như vậy, để được kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô thì bạn phải đáp ứng được những điều kiện nêu trên.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo :

Quy định về điều kiện đối với lái xe kinh doanh vận tải

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách sắp hết hạn

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

luatannam