19006172

Xử phạt người đi bộ trên đường cao tốc cấm người đi bộ

Xử phạt người đi bộ trên đường cao tốc cấm người đi bộ

Xin chào tổng đài. Cho tôi hỏi tôi có đi bộ trên đường cao tốc cấm người đi bộ thì bị xử phạt thế nào? Tôi có được nộp phạt trực tiếp khôngTư vấn giao thông đường bộđi bộ trên đường cao tốc:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Vấn đề Xử phạt người đi bộ trên đường cao tốc cấm người đi bộ; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về xử phạt lỗi đi bộ trên đường cao tốc

Căn cứ Khoản 4 Điều 26 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

“Điều 26. Giao thông trên đường cao tốc

4. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc”.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 9. Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.”

đi bộ trên đường cao tốc

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Như vậy, trường hợp bạn đi bộ đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Thứ hai, quy định về việc nộp phạt trực tiếp

ăn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:

“Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân; 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.”.

Căn cứ Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định:

“Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân; tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân; tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này”.

Như vậy

Khi mức xử phạt dưới 250.000 đồng thì CSGT có quyền ra quyết định xử phạt tại chỗ mà không phải lập biên bản. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn.

Do đó, bạn vi phạm lỗi đi bộ trên đường cao tốc và mức phạt của bạn là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng thì bạn được nộp phạt trực tiếp

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề Xử phạt người đi bộ trên đường cao tốc cấm người đi bộ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Đi vào đường cao tốc cần tuân thủ những quy tắc nào?

Xe máy có được đi vào đường cao tốc không?

Mọi thắc mắc liên quan đến giao thông đường bộ; xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam