19006172

Thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động năm 2022

Thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động năm 2022

Tôi vào làm và ký HĐLĐ năm 1 từ 1/9/2020 đến 1/9/2021 năm thứ 2 từ 2/9/2021 đến 2/9/2022 là hết hạn hợp đồng. Đến ngày 10/9/2022 công ty thông báo với em, không tái ký hợp đồng với em nữa, và bắt phải bàn giao từ 3 đến 4 ngày. Cho em hỏi với trường hợp của em, công ty không tái ký hợp đồng với em nữa, nhưng không báo trước cho em chuẩn bị như vậy công ty có làm đúng theo quy định về thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động năm 2022 không ạ?Thời hạn thông báo trướcTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi về: Thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động năm 2022, chúng tôi xin được trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 về các loại hợp đồng lao động như sau:

” 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Như vậy, theo thông tin của bạn cung cấp và căn cứ tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 nêu trên thì: bạn làm việc theo hợp động lao động có thời hạn 01 năm, sau khi hết thời hạn hợp đồng công ty có ký tiếp một hợp đồng xác định thời hạn với bạn, đến nay hợp đồng thứ hai hết hạn công ty không muốn ký tiếp hợp đồng với bạn nữa thì hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng hết hạn tuy nhiên phải tuân thủ quy định về thời hạn thông báo trước khi hợp đồng hết hạn.

Căn cứ theo quy định tại  Điều 45 Bộ Luật lao động 2019 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 45. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.

2. Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động.

Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Bộ luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra thông báo.

Thời hạn thông báo trước

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Đối chiếu với trường hợp này, hợp đồng của bạn đã hết hạn vào ngày 2/9/2022 nhưng đến ngày 10/9/2022 công ty mới thông báo về việc không tái ký hợp đồng với bạn nữa và yêu cầu bạn phải bàn giao công việc trong 3,4 ngày nên đã trái với quy định của pháp luật về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết hạn.

Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Có được giữ bản chính văn bằng của người lao động khi giao kết hợp đồng?

Chấm dứt hợp đồng lao động sau khi hợp đồng lao động hết hạn

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam