19006172

Tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp

Tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp.

Nhân viên công ty tôi làm giờ hành chính từ 8h đến 5h chiều. Sau đó làm thêm 3 tiếng từ 5h đến 8h vào ngày thường. Vậy họ làm thêm giờ như vậy được tính tiền thế nào? Lương cơ bản của họ là 5.000.000 đồng phụ cấp ăn trưa 500.000 đồng, xăng xe là 300.000 và điện thoại là 200.000 đồng. Vậy khi tính lương thêm giờ thì tính theo lương cơ bản hay cả phụ cấp nữa? Xin cảm ơn.Tư vấn hợp đồng lao động:

Với trường hợp của bạn về: Tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp. Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;”

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 21. Tiền lương

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.

Theo quy định trên: Khi làm thêm giờ trong ngày thường tiền lương làm thêm giờ bằng 150% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Tiền lương này bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do đó, tiền lương làm thêm giờ được tính bao gồm cả các khoản phụ cấp nêu trên.

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tiền lương làm thêm giờ trong trường hợp này được tính cụ thể như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

6.000.000 : 26 ngày : 8h

x

Mức ít nhất 150%

x

3h = 129.807 đồng

Kết luận: Lương làm thêm giờ của người lao động trong trường hợp này là 129.807 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Tư vấn về thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Nếu còn vướng mắc về: Tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam