Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Công ty An Nam cho tôi hỏi công ty cổ phần có thể tổ chức theo những mô hình nào? Có phải bầu người đại diện theo pháp luật của công ty không? Bài viết liên quan: Các loại cổ phần của công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Sổ đăng ký cổ đông Tư...

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty cổ phần Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Các loại cổ phần của công ty cổ phần. Quy định của pháp luật hiện hành về các loại cổ cổ phần của công ty cổ phần như thế nào? Hồ sơ đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi...

Điều kiện phát hành chứng khoán

Điều kiện phát hành chứng khoán Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Điều kiện phát hành chứng khoán. Theo Khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán năm 2013, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Bài viết liên quan: Thủ tục chuyển...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp tham gia, thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tố tụng; đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ...

Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần

Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Xin cho hỏi về vấn đề: Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần. Khi thành lập công ty cổ phần thì giám đốc của công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. Bài viết liên quan: Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi