Mức giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán tiền ghi nợ trước thời hạn

Mức giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán tiền ghi nợ trước thời hạn Cho tôi hỏi về vấn đề: Mức giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán tiền ghi nợ trước thời hạn như sau: Quyền sử dụng đất được cấp ngày 21/12/2017. Hiện tại tôi đang ghi nợ thuế ( 308.000.000 đồng ) nếu bây giờ tôi đóng hết số tiền thuế...

Giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán tiền nợ sử dụng đất trước thời hạn

Giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán tiền nợ sử dụng đất trước thời hạn Tôi có ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trên Giấy chứng nhận có ghi thời hạn nợ tiền sử dụng đất đến...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi