19006172

Chia tài sản nhằm đảm bảo cuộc sống của vợ sau ly hôn

Chồng tôi làm nghề lái xe cho một công ty du lịch còn tôi thì ở nhà nuôi con và bán tạp hóa ở gần nhà. Do chồng ngoại tình nên làm đơn đòi ly hôn với tôi và chiếm dụng gian bán tạp hóa mà tôi hay bán, tôi không nghe thì đánh đập, chửi bới tôi. Trong thời gian chờ ly hôn hoạt động buôn bán của tôi bị ngừng trệ, các con phải sang tạm nhà ngoại để ở. Tài sản chung của vợ chồng chỉ có miếng đất mới mua 50m2 ở thành phố để dự định xây nhà và khu đất ở hiện tại mà tôi đang bán hàng tạp hóa. Xe máy thì mỗi vợ chồng có một chiếc.

Nay ly hôn, chồng đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho bất cứ cái gì hết trừ chiếc xe máy mà tôi vẫn hay đi vì lý do tài sản mua chung đều do tiền anh ấy kiếm được nhiều hơn. Thủ tục ly hôn đã hoàn tất và chỉ chờ Tòa gọi lên giải quyết. Tôi đang rất rối, do không có nghề nghiệp nên kiếm sống bằng việc buôn bán nhỏ. Giờ ly hôn không có nơi ở, phương tiện làm ăn thì sẽ như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi, vấn đề chia tài sản ra Tòa sẽ được giải quyết như thế nào?Chia tài sảnTư vấn Hôn nhân gia đình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnTrường hợp của bạn hỏi về chia tài sản khi ly hôn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo quy định trên, tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, trong trường hợp này: miếng đất mới mua 50m2 ở thành phố để dự định xây nhà và khu đất ở hiện tại mà bạn đang bán hàng tạp hóa, 02 chiếc xe máy của hai vợ chồng được xác định là tài sản chung phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. 

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tối sau:

– “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

– “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

– “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp đcác bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

– “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Chia tài sản

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, trong trường hợp này, chồng bạn làm lái xe còn bạn bán hàng tạp hóa ở nhà, do đó, khi chia tài sản chung của vợ chồng thì Tòa án sẽ giải quyết phải đảm bảo hoạt động nghề nghiệp của hai bên. Ngoài ra, việc tạo lập tài sản chung mà do chồng bạn đóng góp nhiều hơn sẽ được Tòa xem xét và bên nào đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn. Chính vì vậy, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho bạn và giao tài sản khác cho chồng nhằm đảm bảo sự công bằng và hoạt động kinh doanh của hai bên sau ly hôn.

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc về chia tài sản; xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.