19006172

Có thể ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 không?

Có thể ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 không?

Tôi ở Úc 2 năm (trước đây tôi ở Việt Nam) và đang muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ở Việt Nam để xin tạm trú (pernament residence) ở Úc. Xin cho tôi hỏi: – Tôi nên xin yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2? – Tôi có thể thay mặt chồng tôi xin phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp chứng minh được quan hệ vợ chồng không? Tôi xin chân thành cám ơn.Tư vấn Luật Dân sự:Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ quy định tại Điều 41 Luật lý lịch tư pháp 2009:

“Điều 41. Phiếu lý lịch tư pháp

1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này;

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.”

Theo đó, Điều 7 Luật lý lịch tư pháp quy định như sau:

“Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Như vậy, với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam thì bạn sẽ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Thứ hai, căn cứ Khoản 3 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp 2009:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến 24/7: 1900 6172

“Điều 45. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.”

Như vậy, bạn có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của chồng bạn và việc ủy quyền này không cần lập thành văn bản.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được công ty tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam