19006172

Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được chia

Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được chia

Công ty tôi là công ty cổ phần mới chia ra thành 2 công ty cổ phần nhỏ hơn. Hiện tại tôi muốn đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần sau khi đã chia thì cần làm những thủ tục gì?Công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các công ty mới thành lập phải có Nghị quyết chia công ty theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.”

Tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần như sau:

“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cđông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đi với cđông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đi với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định nêu trên thì để đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần được chia từ công ty khác, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

.     Nghị quyết chia công ty;

·     Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

·     Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;

·     Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần 

.      Điều lệ công ty công ty cổ phần

·     Danh sách cổ đông sáng lập 

·     Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 

·     Danh sách người đại diện theo ủy quyền

.      Bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Bạn nộp trực tiếp hồ sơ trên đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty mới đóng trụ sở.

Phí đăng ký theo thông tư số 176/2012/TT-BTC là 200.000 đồng / lần.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký văn phòng đại diện công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam