19006172

Đổi Giấy phép lái xe ngành Công an cấp sang Giấy phép lái xe dân sự

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sang Giấy phép lái xe dân sự

Em có Giấy phép lái xe do ngành công an cấp đang còn thời hạn và em có quyết định ra quân thì em có thể đổi GPLX sang dân sự được không? Hồ sơ để cấp đổi như thế nào và nộp đến cơ quan nào để giải quyết? Đổi Giấy phép lái xe ngành Công an cấp

Luật sư tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đổi GPLX do ngành Công an cấp sang Giấy phép lái xe dân sự

Căn cứ điểm đ khoản 5 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định:

Điều 37. Đổi giấy phép lái xe

5. Đối tượng được đổi giấy phép lái xe:

đ) Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

Như vậy, theo quy định trên trường hợp bạn có Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 đang còn thời hạn và bạn có quyết định ra quân thì bạn chỉ có thể đổi sang Giấy phép lái xe sang dân sự được khi bạn ra khỏi ngành.

Thứ hai, hồ sơ đổi Giấy phép lái xe

Căn cứ khoản 2 Điều 40 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định:

“Điều 40. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

2. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe cấp từ ngày 01 tháng 8 năm 1995:

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền;

c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

d) Bản sao giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe Công an là hồ sơ gốc, gồm tài liệu ghi ở điểm a và điểm b khoản 2 Điều này và giấy phép lái xe công an đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản.”

Như vậy, theo quy định trên, nếu Giấy phép lái xe của bạn cấp sau ngày 01 tháng 08 năm 1995 bạn sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe theo mẫu;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao quyết định ra khỏi ngành;

– Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

– Bản sao Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng.

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, bạn phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Thứ ba, cơ quan giải quyết việc cấp đổi Giấy phép lái xe

Căn cứ khoản 2 Điều 40 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định:

“Điều 40. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

2. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe cấp từ ngày 01 tháng 8 năm 1995:

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.”

Như vậy, theo quy định trên, cơ quan giải quyết việc cấp đổi Giấy phép lái xe cho bạn trong trường hợp này là Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp, còn thời hạn sử dụng

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam