19006172

Lỗi quá hạn đăng kiểm thì bị xử phạt như thế nào?

Lỗi quá hạn đăng kiểm thì bị xử phạt như thế nào?

Cho tôi hỏi mức phạt lỗi quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng với dưới 1 tháng khác nhau nhiều không ạ? Em lái xe thuê cho công ty thì 2 bên bị phạt thế nào? Em muốn đi đăng kiểm lại thì thủ tục như thế nào ạ? Bên đăng kiểm có quyền phạt em không hay chỉ bên CSGT mới dược phạt thôi?Lỗi quá hạn đăng kiểm

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, sự khác nhau về lỗi quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng và dưới 01 tháng:

Theo quy định tại điểm c khoản 4; điểm e Khoản 5 Điều 16 và điểm e khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 16. Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

e) Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

6. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3; Khoản 4; Điểm e Khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Điều 82. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính:

e) Khoản 4; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 Điều 16;”

Như vậy, mức phạt lỗi quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng và dưới 1 tháng có sự khác nhau như sau:

  • Với lỗi quá hạn đăng kiểm dưới 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 
  • Với lỗi quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đồng thời, cả hai trường hợp này đều bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Và bị tạm giữ phương tiện 07 ngày.

Thứ hai, xử phạt người điều khiển và chủ phương tiện với lỗi đăng kiểm quá hạn:

Căn cứ điểm b khoản 8; điểm c khoản 9 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

“8. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) ra tham gia giao thông;

9. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) ra tham gia giao thông;

Như vậy, mức xử phạt Lỗi quá hạn đăng kiểm cụ thể như sau:

  • Đối với bạn (người điều khiển):

Lỗi quá hạn đăng kiểm dưới 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Lỗi quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Và cả hai trường hợp này đều bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đồng thời bị tạm giữ phương tiện 07 ngày.

  • Đối với công ty của bạn (chủ phương tiện):

Lỗi quá hạn đăng kiểm dưới 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. 

Lỗi quá hạn đăng kiểm trên 01 tháng thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.

Cả hai trường hợp này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Thứ ba, thủ tục đăng kiểm lại:

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT các giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

“2. Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.” 

Như vậy, khi ô tô tải hết hạn đăng kiểm, khi đi đăng kiểm lại xe bạn chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Bản chính đăng ký xe

+ Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực

+ Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước.

Lưu ý: nếu xe của bạn thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình thì bạn cần cung cấp các thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe của bạn.

Thứ tư, đăng kiểm lại có bị xử phạt:

Căn cứ theo Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về phân định thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền sẽ xử phạt ở các trường hợp như:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình;
  • Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường sắt được quy định tại Nghị định này;
  • Thanh tra giao thông vận tải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến đỗ xe,…

Tóm lại, nội dung của điều luật này không nhắc đến việc đi đăng kiểm lại se bị xử phạt. Do vậy, khi bạn đi đăng kiểm lại xe sẽ không có cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt bạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề Lỗi quá hạn đăng kiểm thì bị xử phạt như thế nào?, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Truy thu phí bảo trì đường bộ khi đi gia hạn đăng kiểm xe

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét