19006172

Những chế độ của người già 80 tuổi được hưởng mới nhất

Nội dung câu hỏi:

Mẹ tôi năm nay vừa đủ 80 tuổi và không có bất kì khoản thu nhập hàng tháng nào. Tôi muốn hỏi Những chế độ của người già 80 tuổi được hưởng mới nhất như thế nào?chế độ của người già 80 tuổi

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng của người già 80 tuổi.

(1) đối tượng người già 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng       

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 5 nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về các đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng như sau:

Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Theo quy định này, đối tượng là người già đủ 80 tuổi trở lên nếu không được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đối tượng người già 80 tuổi là một trong những đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội của nhà nước.

(2) mức trợ cấp xã hội hàng tháng của người già 80 tuổi.

Căn cứ pháp luật: điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:

– Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

– Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;

– Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;

– Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.”

Như vậy tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của người già 80 tuổi được tính bằng hệ số 1.0 nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội. Tức là bằng 1.0*360.000 đồng =360.000 đồng.

Lưu ý: mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người già 80 tuổi này là mức trợ giúp xã hội thấp nhất. Tùy vào từng địa phương mà hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố có thể quyết định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn.

Chế độ bảo hiểm y tế của người già 80 tuổi

(1) đối tượng người già 80 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Căn cứ pháp luật: khoản 8, khoản 17 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định này, đối tượng người già 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng và đối tượng người già 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của bảo hiểm xã hội đều thuộc đối tượng được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

(2) mức hưởng bảo hiểm y tế của người già 80 tuổi.

Căn cứ pháp luật: điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Như vậy, mức hưởng BHYT của người già 80 tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người già 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đều là 100% chi phí khám, chữa bệnh nằm trong danh mục bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trong trường hợp người già 80 tuổi đi khám, chữa bệnh trái tuyến thì quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

– 40% khi điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương.

– 100% khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

– 100% chi phí, khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

Nếu còn vấn đề vướng mắc về Những chế độ của người già 80 tuổi được hưởng mới nhất; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam