19006172

Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm nộp phạt tại chỗ có đúng quy định không?

Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm nộp phạt tại chỗ có đúng quy định không?

Trước giờ tôi vẫn nghe nói vi phạm giao thông sẽ phải nộp phạt tại kho bạc nhưng tại sao hôm trước tôi đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm lại bị giao thông nộp phạt luôn vậy?xe máy điện không đội mũ bảo hiểmTư vấn luật giao thông:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với vấn đề đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm của bạn,  Tổng đài tư vấn  xin tư vấn như sau:

Một là, mức xử phạt đối với lỗi đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm:

Căn cứ vào điểm i khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP  quy định như sau:

“Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

Theo đó, đối với hành vi điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Hai là, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản:

Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:

“Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân; 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.”.

Mặt khác, Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định:

“Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân; tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân; tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này”.

Theo đó:

Theo quy định hiện hành, trường hợp xử phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và không phải được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì không cần lập biên bản. Và người có thẩm quyền xử phạt (CSGT) phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ, đồng thời giao cho người vi phạm 01 bản.

xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

 

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Vì vậy:

Trường hợp bạn điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm thì áp dụng mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nên trường hợp này bạn nộp tiền phạt tại chỗ cho CSGT và nhận biên lai thu tiền phạt. CSGT có trách nhiệm nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Tuy nhiên, nếu không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ bạn vẫn có thể nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt).

Kết luận:

Với lỗi đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm thì mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nên khi đó, CSGT ra quyết định xử phạt và thu tiền nộp phạt tại chỗ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mức xử phạt khi điều khiển xe máy điện chạy quá tốc độ

Mức phạt khi không đội mũ bảo hiểm và không mang theo bằng lái

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

luatannam