19006172

Phù hiệu xe tải bị mất hoặc hư hỏng thì có thể xin cấp lại không?

Phù hiệu xe tải bị mất hoặc hư hỏng thì có thể xin cấp lại không?

Tôi muốn cấp phù hiệu cho xe tải thì cần thủ tục gì? Nếu không may phù hiệu xe tải bị mất hoặc hư hỏng thì có thể xin cấp lại không?Phù hiệu xe tải bị mất

Tư vấn giao thông đường bộ:

Vấn đề cấp mới và cấp lại phù hiệu xe tải bị mất của bạn; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục cấp mới phù hiệu cho xe tải

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

4. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải đảm bảo đủ các thành phn như sau:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định này;

b) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5. Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu

a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp bạn muốn được cấp phù hiệu thì bạn cần làm thủ tục như sau:

+) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 10/2020/NĐ-CP

+) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký

Sau khi lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu thì  bạn phải đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp giấy phép kinh doanh cho bạn để nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu.

Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

5. Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do”

Như vây, theo quy định trên, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định thì Sở Giao thông vận tải sẽ cấp phù hiệu cho xe của bạn.

Phù hiệu xe tải bị mất

 

 

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ hai, về vấn đề cấp lại phù hiệu xe tải bị mất hoặc hư hỏng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu

6. Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này. Thời hạn của phù hiệu được cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cấp lại phù hiệu khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải được đề nghị cấp lại phù hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết hạn phù hiệu

Như vậy, nếu phù hiệu xe tải bị mất hoặc bị hỏng thì có thể cấp lại theo quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Quy định về người điều hành kinh doanh vận tải

Xe có kinh doanh vận tải có cần giấy phép kinh doanh

Nếu còn vướng mắc về vấn đề cấp lại phù hiệu xe tải bị mất; Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

luatannam