19006172

Thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe máy bị rách theo quy định của pháp luật

Nội dung câu hỏi:

Bố tôi lỡ tay làm rách đôi đăng ký xe máy. Vậy trường hợp này bố tôi cần đến đâu và chuẩn bị giấy tờ thế nào để được cấp đổi lại đăng ký xe. Thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe thế nào? Xe của bố tôi có biển 5 số rồi ạ.Thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe Tư vấn luật giao thông:

Về thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe máy bị rách; Tổng đài tư vấn  xin tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp nào được cấp đổi lại Đăng ký xe máy

Căn cứ tại Điều 16 Văn bản hợp nhất 19/2022/VBHN-BGTVT quy định như sau:

“Điều 16. Trường hợp cấp đổi, cấp lại

1. Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe: Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại; gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe: Chứng nhận đăng ký xe bị mất; biển số xe bị mất.”

Như vậy, trường hợp cấp đổi giấy đăng ký xe, cấp đổi biển số xe:

+ Xe cải tạo;

+ Xe thay đổi màu sơn;

+ Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại;

+ Gia hạn chứng nhận đăng ký xe;

+ Thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ);

+ Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách;

+ Biển số bị hỏng, mờ, gẫy

+ Chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

-Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe: Chứng nhận đăng ký xe bị mất; biển số xe bị mất.

Thủ tục – Hồ sơ cấp lại đăng ký xe do bị rách

Bước 01: Bạn lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, gồm:

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

b) Giấy khám sức khỏe của ngƣời lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trƣờng hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3.

c) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân (đối với ngƣời Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với ngƣời nƣớc ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

– Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi đƣợc tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân;

– Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe là: 135.000 đồng/lần (Thông tư 188/2016/TT-BTC)

Bước 02: Sở giao thông vận tải hoặc Tổng cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết.

Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trƣờng hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe lưu trữ hồ sơ đổi giấy phép lái xe (bản chính đối với đổi giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải; bản sao đối với đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài, đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp, đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp giấy phép lái xe; cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản (trừ trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe; trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu rõ lý do;

Bước 03: Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của cá nhân; trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giấy phép lái xe đƣợc trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.

Thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Khi làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không phải mang xe đến kiểm tra nhưng chủ xe phải nộp bản cà số máy, số khung của xe theo quy định.

Thời hạn: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: Theo thông tin bạn cung cấp xe của bố bạn đã có biển 5 số căn cứ theo khoản 4 Điều 14 Thông tư 15/2014/TT-BCA khi đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe sẽ giữ nguyên. Theo đó, căn cứ vào Thông tư 229/2016/TT-BTC lệ phí cấp đổi đăng ký xe không kèm biển số là 30.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thủ tục, lệ phí cấp đổi lại đăng ký xe máy bị rách; bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam