19006172

Trình tự thủ tục nghiệm thu xe cơ giới cải tạo mới nhất năm 2023

Trình tự thủ tục nghiệm thu xe cơ giới cải tạo mới nhất năm 2023

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề trình tự thủ tục thực hiện khi nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định như thế nào theo quy định hiện nay? Sau khi nghiệm thu xong nếu đạt thì sẽ được cấp giấy chứng nhận cải tạo đúng không? Mong hướng dẫn trả lời giúp em với ạ, xin cảm ơn.Trình tự thủ tục nghiệm thu xe cơ giới

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, trình tự thủ tục nghiệm thu xe cơ giới cải tạo mới nhất năm 2023

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BGTVT quy định về Trình tự, thủ tục nghiệm thu trong quá trình cấp Giấy chứng nhận cải tạo xe như sau:

Bước 01: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo quy định tại khoản 7 Điều 10 của Thông tư này đến cơ quan nghiệm thu cải tạo;

Hồ sơ gồm có:

– Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;

– Thiết kế đã được thẩm định. Đối với trường hợp miễn thiết kế quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 6 của Thông tư này phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập;

– Ảnh tổng thể chụp góc 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;

– Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

– Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;

– Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Bước 02: Cơ quan nghiệm thu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác);

Bước 03: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan nghiệm thu tiến hành nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Nếu kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận cải tạo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu. Trường hợp không cấp, cơ quan nghiệm thu thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả nghiệm thu;

Bước 04: Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan nghiệm thu hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

Thứ hai, nghiệm thu xong có được cấp giấy chứng nhận cải tạo?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BGTVT như sau:

“Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cải tạo

1. Xe cơ giới sau cải tạo đã nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thì được cấp Giấy chứng nhận cải tạo.”

Theo đó, trường hợp xe cơ giới sau cải tạo đã nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thì được cấp Giấy chứng nhận cải tạo theo quy định.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp.

Thủ tục cải tạo xe cơ giới theo quy định của pháp luật hiện hành

Trường hợp nào được miễn lập hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới năm 2023?

Trả lời

luatannam