19006172

Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung của hai vợ chồng

Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung của hai vợ chồng

Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung của hai vợ chồng? Cho tôi hỏi luật sư có phải là 2 vợ chồng cùng có tên trong sổ đỏ thì chắc chắn đó là tài sản chung và đều được chia đôi khi ly hôn hay vẫn dựa trên nguyên tắc công sức đóng góp và hình thành tài sản? Vì đó là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân.Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chungTư vấn Hôn nhân gia đình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnTrường hợp của bạn: Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung của hai vợ chồng; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất về xác định tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Như vậy, quyền sử dụng đất là tài sản riêng của vợ chồng hình thành trước hôn nhân mà được thỏa thuận là tài sản chung và đứng tên của hai vợ chồng thì được xác định là tài sản chung. Do đó trong trường hợp của bạn: quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bạn trước thời kỳ hôn nhân và sau khi kết hôn thì bạn để cho vợ chồng bạn đứng tên chung nên quyền sử dụng đất này là tài sản chung của vợ chồng bạn.

Thứ hai về phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, đối với tài sản chung của vợ chồng ly hôn thì sẽ được chia đôi, nhưng việc chia đôi vẫn phải tính đến những yêu cầu nêu trên.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Phân chia quyền sử dụng đất đứng tên chung của hai vợ chồng.

Bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết:

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Thỏa thuận chia tài sản chung là quyền sử dụng đất khi ly hôn

Mọi vấn đề còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam