19006172

Mức lương của cán bộ không chuyên trách đầu năm 2023

Anh, chị ơi! Cho em hỏi tại sao chức danh cán bộ bán chuyên trách mức lương quy định thấp vậy, em thấy mức lương của chức danh văn thư – thủ quỹ có 0.7 so với mức lương tối thiểu quá thấp, như vậy người lao động không cảm thấy yên tâm với mức thu nhập của mình có hơn 1tr/1 tháng lương. Có những chức danh đạt mức lương tối thiểu chung là 1.490.000 đồng, sao không cho tất cả chức danh bán chuyên trách là một hệ số lương và nâng lương cho họ! Mức lương của cán bộ không chuyên tráchTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 và Điều 14 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về cán bộ công chức cấp xã gồm những đối tượng sau:

” Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ cấp xã);

2. Công chức cấp xã;

3. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Điều 14. Phụ cấp và khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.”

Do vậy, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng chế độ phụ cấp và mức phụ cấp này sẽ  do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhưng không vượt quá hệ số 1 mức lương tối thiểu chung. 

không chuyên trách

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì bạn là cán bộ không chuyên trách cấp xã với chức danh văn thư thì bạn sẽ nhận được phụ cấp và mức phụ cấp này do Hội đồng nhân dân tỉnh nơi bạn làm việc quy định bằng 0.7 mức lương cơ sở (0.77 x 1.490.000 = 1.043.000 đồng) là phù hợp với quy định hiện hành.

Bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết sau: 

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam