19006172

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 là bao nhiêu?

Chào anh chị, cách đây mấy hôm em có nghe Quốc hội họp và ban hành mức lương tối thiểu vùng mới, không biết hiện giờ mức lương tối thiểu vùng là bao nhiêu và bắt đầu áp dụng từ ngày nào thế ạ? Em cảm ơn ạ.Mức lương tối thiểu vùng năm 2023

Tư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu vùng đối với lương hưu; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

2. Hiệu lực thi hành: Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 và đến năm 2023 vẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng này.

3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

– Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

– Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về: Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 là bao nhiêu?. Xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam