19006172

Sinh con thứ 3 có ảnh hướng đến xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

Nội dung câu hỏi:

Ad cho tôi hỏi: tôi là giáo viên tại 1 trường học Công lập. Tôi không là đảng viên. Trong năm Nhà tôi sinh con thứ 3, cuối năm trường xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nộp báo cáo lên phòng giáo dục thì Phòng giáo dục đã chỉ đạo và trường xếp loại lại là không hoàn thành nhiệm vụ và cho chậm nâng lương từ 3-6 tháng. Vậy đã đúng chưa? Xin cảm ơn.Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Sinh con thứ 3 có ảnh hướng đến xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Giáo viên có phải là viên chức không?

Căn cứ Điều 2 Luật viên chức năm 2010 quy định như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định trên, giáo viên có phải là viên chức không phụ thuộc vào việc có được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không. Vậy, nếu giáo viên chỉ được tuyển dụng theo Hợp đồng lao động thì không phải là viên chức.

Giáo viên sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

Căn cứ tại Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003 (được sửa đổi bởi Điều 1 Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12) để thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, mỗi cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Hơn nữa, viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách nếu thuộc 1 trong 8 trường hợp nêu tại Điều 10 Luật viên chức năm 2010 như sau:

“Điều 10. Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

3. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng;

4. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

5. Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

6. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

7. Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

8. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.”

Như vậy, các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định xử lý hành vi sinh con thứ 3 trở lên, do đó hành vi này của cán bộ, giáo viên là không vi phạm pháp luật. Chỉ có Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên phải chịu hình thức kỉ luật theo quy định của Đảng. Việc kỉ luật người sinh con thứ 3 trở lên là sai.

Giáo viên sinh con thứ 3 có bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ không?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 90/2020NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 15. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.”

Theo quy định trên, nếu viên chức trong năm có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì sẽ bị xếp loại chất lượng viên chức là không hoàn thành nhiệm vụ. 

Vậy, như thông tin bạn cung cấp: bạn là giáo viên – viên chức tại trường học có sinh con thứ 3 trong năm đánh giá. Việc sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật nên không ảnh hưởng đến chất lượng viên chức.

Chỉ có Giáo viên là viên chức, đồng thời là Đảng viên thì bị xử lý khi sinh con thứ 3;

Căn cứ Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định về vi phạm quy định chính sách dân số như sau:

“Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.”

Theo đó, Đảng viên khi sinh con thứ 3 thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách.

Kết luận: Trong trường hợp này, anh là Giáo viên – viên chức, không phải là Đảng viên thì việc sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật. Việc xếp loại chất lượng viên chức cũng không bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” khi sinh con thứ 3.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là quy định của pháp luật về: Sinh con thứ 3 có ảnh hướng đến xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong quá trình giải quyết còn có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam