Biên bản xử phạt không có dấu treo có hiệu lực hay không?

Biên bản xử phạt không có dấu treo có hiệu lực hay không?

Tôi là lái xe tải và tôi bị Cảnh sát Giao thông xử phạt với lỗi quá tải 17%. Tôi bị phạt tiền 900.000 đồng và chủ xe tôi bị phạt 3.000.000 đồng. Tuy nhiên, ở biên bản xử phạt hành chính của tôi và cả chủ xe đều không có đóng dấu treo. Tôi nghe nói biên bản xử phạt không có dấu treo như vậy là biên bản không có hiệu lực. Tổng đài cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi cám ơn!Tư vấn giao thông đường bộBiên bản xử phạt không có dấu treo:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Vấn đề biên bản xử phạt không có dấu treo có hiệu lực; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2; Khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về lập biên bản hành chính như sau:

“Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.”

Biên bản xử phạt không có dấu treo

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Như vậy, căn cứ theo quy định trên cho thấy yêu cầu của pháp luật đối với biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm;…và được lập thành 02 bản và chữ ký các bên.

Bên cạnh đó theo quy định tại Nghị định số 81/2014/NĐ-CP về hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và  Thông tư 34/2014/TT-BCA Biểu mẫu xử phạt Vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP  không quy định cụ thể về điều kiện về dấu để có hiệu lực.  

Kết luận:

Biên bản xử phạt không có dấu treo thì vẫn có hiệu lực theo quy định pháp luật. Do đó, biên bản phạt của bạn và chủ phương tiện vẫn có hiệu lực như bình thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề Biên bản xử phạt không có dấu treo có hiệu lực hay không?. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện mà không lập biên bản

Xử phạt lỗi điều khiển xe sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về hiệu lực của biên bản xử phạt không có dấu treo; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button