19006172

Chủ xe hay người vi phạm giao thông phải lấy xe bị tạm giữ?

Chủ xe hay người vi phạm giao thông phải lấy xe bị tạm giữ?

Tôi cho em trai mượn xe máy sau đó em ấy vi phạm giao thông bị tạm giữ xe thì tôi hay em tôi sẽ đi lấy xe bị tạm giữ về? Tôi bận việc nhờ em tôi đi có được hay không?Lấy xe bị tạm giữTư vấn giao thông đường bộ:

Vấn đề về trường hợp em trai mượn xe máy của bạn và vi phạm giao thông bị tạm giữ xe, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCA như sau:

“Điều 9. Trình tự, thủ tục trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ

1. Việc trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải có quyết định trả lại bằng văn bản của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ.

2. Khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, người được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện tiến hành các thủ tục sau:

a) Kiểm tra quyết định trả lại; kiểm tra Chứng minh nhân dân và giấy tờ khác có liên quan của người đến nhận.

Người đến nhận lại tang vật, phương tiện phải là người vi phạm có tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính đã được ghi trong quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nếu những người nêu trên ủy quyền cho người khác đến nhận lại tang vật, phương tiện thì phải lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Yêu cầu người đến nhận lại tang vật, phương tiện đối chiếu với biên bản tạm giữ để kiểm tra về tên, số lượng, đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, số máy, số khung, dung tích (nếu có), tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ dưới sự chứng kiến của cán bộ quản lý.”

Như vậy:

Theo quy định dẫn chiếu tại Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCA, thì người lấy xe bị tạm giữ là người có xe bị tạm giữ vi phạm hành chính đã được ghi trong quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trừ trường hợp ủy quyền cho người khác.

Lấy xe bị tạm giữ

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Trường hợp của bạn, mặc dù bạn là chủ xe nhưng em bạn là người vi phạm vậy nên em bạn phải là người đến lấy xe bị tạm giữ. Nếu em bạn có giấy ủy quyền cho bạn đến lấy xe bị tạm giữ về thì phải lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật và văn bản ủy quyền này phải có giấy xác nhận của UBND phường, xã hoặc xác nhận của Phòng/Văn phòng công chứng.

Người đến nhận lại phương tiện cần chuẩn bị:

– Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân;

– Quyết định trả lại phương tiện đang bị tạm giữ;

– Văn bản ủy quyền (nếu có).

Kết luận:

Em trai mượn xe của bạn và vi phạm giao thông dẫn đến bị tạm giữ xe nên người đến lấy xe bị tạm giữ phải là em bạn. Trong trường hợp mà có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật thì bạn mới có thể đến lấy xe bị tạm giữ về.

Có thể nhờ người khác nhận lại xe vi phạm giao thông bị tạm giữ?

Trễ hẹn lên giải quyết vi phạm giao thông có bị tịch thu phương tiện không?

Mọi thắc mắc liên quan đến việc lấy xe bị tạm giữ; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

 

luatannam