Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc

Khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc

Công ty An Nam cho tôi hỏi những trường hợp nào cổ đông được khởi kiện thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần khi họ làm sai gây thiệt hại cho các cổ đông? Có phải cổ đông nào cũng được khởi kiện không?


Bài viết liên quan:


Hội đồng quản trịTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 161 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần như sau:

“1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

Hội đồng quản trị

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo đó,  không phải trong mọi trường hợp thì cổ đông có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự thành viên Hội đồng quản trị , giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần mà chỉ có thể khởi kiện khi xảy ra các trường hợp quy định tại Điều lệ công ty hoặc các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật doanh nghiệp.

Cần lưu ý là chỉ có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng mới có quyền khởi kiện. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông này có thể tự mình khởi kiện hoặc nhân danh công ty khởi kiện. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên khi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nhân danh công ty khởi kiện thì chi phí khởi kiện được tính vào chi phí của công ty (trừ trường hợp bị bác đơn khởi kiện)

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay