Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Công ty An Nam cho tôi hỏi thành viên hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm khi nào? Khi thành viên bị miễn nhiệm thì có bắt buộc phải bầu người thay thế không?



Miễn nhiệm thành viênTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty”

Như vậy, theo quy định trên thì thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm nếu rơi vào trường hợp Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên.

Miễn nhiệm thành viên

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Ngoài ra tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

“3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.”

Vậy nên, không phải mọi trường hợp khi có thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm đều phải bầu thành viên mới thay thế mà chỉ phải bầu khi rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp năm 2014 nêu trên.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay