19006172

Nộp phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước với CSGT không?

Nộp phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước với CSGT không?

Nộp phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước với CSGT không? Nộp phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước với CSGT không? Anh chị cho em hỏi em chưa đăng ký với CSGT nộp phạt qua bưu điện thì có nộp phạt qua bưu điện được không ạ?Tư vấn luật giao thông:Phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với vấn đề nộp phạt qua bưu điện của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Căn cứ mục 3 của Nghị quyết 10/NQ-CP quy định như sau:

“3. Về việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Chính phủ thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu; nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện.”

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định:

“Điều 10. Hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt

2. Trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ áp dụng hình thức phạt tiền mà cá nhân bị xử phạt không cư trú, tổ chức bị xử phạt không đóng trụ sở tại nơi xảy ra hành vi vi phạm thì theo đề nghị của cá nhân, tổ chức bị xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt quyết định nộp tiền phạt theo hình thức nộp phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và gửi quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức vi phạm qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp phạt vào tài khoản Kho bạc nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiền phạt được nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước, thì người tạm giữ các giấy tờ để bảo đảm cho việc xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính phải gửi trả lại cá nhân, tổ chức bị xử phạt các giấy tờ đã tạm giữ qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, Chi phí gửi quyết định xử phạt và chi phí gửi trả lại giấy tờ do cá nhân, tổ chức bị xử phạt chi trả.”.

Phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Như vậy, việc nộp phạt qua bưu điện được thực hiện theo đề nghị của cá nhân, tổ chức bị xử phạt. Do đó, nếu bạn không đăng ký hình thức nộp phạt qua bưu điện thì bạn không thể tiến hành nộp phạt thông qua bưu điện được. Trong trường hợp này, bạn phải đến Đội hoặc Phòng cảnh sát giao thông nơi đã lập biên bản để nhận quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm.

Trên đây là bài viết về vấn đề Nộp phạt qua bưu điện có cần phải đăng ký trước với CSGT không? Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết :

Thời hạn nhận lại giấy tờ bị tạm giữ khi nộp phạt qua bưu điện

Có được ủy quyền nộp phạt qua đường bưu điện hay không?

Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.