19006172

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp hết hạn

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp hết hạn

Giấy phép kinh doanh vận tải của công ty tôi sắp hết hạn. Tôi muốn cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải này thì làm như thế nào? Xin cảm ơn!Cấp lại giấy phép kinhTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc Giấy phép kinh doanh vận tải hết hạn:

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4. Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó”.

Như vậy, khi Giấy phép kinh doanh vận tải hết hạn thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải. 

Thứ hai, về thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải:

– Về hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải khi hết hạn

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.”

Như vậy, để được cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

– Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Cấp lại giấy phép kinh

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

– Về thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 22. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn thực hiện như khi cấp lần đầu”.

Như vậy, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải như sau:

  • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
  • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  • Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP không còn quy định về thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải và không có quy định cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải do hết hạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quy định mới về gắn phù hiệu của ô tô kinh doanh vận tải

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Danh mục:

Trả lời

mặt nạ đất sét