19006172

Thẩm quyền cấp và hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe

Thẩm quyền cấp và hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe

Anh/chị vui lòng cho tôi hỏi về thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành. Và giá trị hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe là bao lâu? Tôi cám ơn nhiều!hiệu lực của Giấy phép lưu hành xeTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe

Căn cứ Điều 22 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định như sau:

“Điều 22. Thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cấp Giấy phép lưu hành xe trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi cả nước.

2. Trường hợp đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình năng lượng; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định”.

Như vậy, ngoại trừ trường hợp đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình năng lượng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định cấp Giấy phép lưu hành xe, các trường hợp còn lại sẽ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ.

Thứ hai, về hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe

Hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT như sau:

“Điều 20. Quy định chung về cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

4. Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe:

a) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định; có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 60 ngày; trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.

b) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường; siêu trọng khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định; có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.

c) Các xe bánh xích tự di chuyển trên đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian từng lượt từ nơi đi đến nơi đến.

d) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe quy định tại các điểm a; b và điểm c khoản này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản này; thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe”.

Cụ thể, hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe như sau:

– Với các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ:

+) Nếu lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ: Không quá 60 ngày;

+) Nếu lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ: Không quá 30 ngày.

hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

– Với các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: Không quá 30 ngày.

– Với các xe bánh xích tự di chuyển trên đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian từng lượt từ nơi đi đến nơi đến.

Lưu ý:

– Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe trong các trường hợp trên phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe;

– Trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ngắn hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Trên đây là bài viết về thẩm quyền cấp và hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Giấy phép lưu hành hết hạn thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Làm thế nào để được cấp Giấy phép lưu hành xe?

Mọi thắc mắc liên quan đến giao thông; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172  để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam