19006172

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người mẹ đối với con nuôi

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người mẹ đối với con nuôi

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người mẹ đối với con nuôi. Xin cho em hỏi sau khi nhận nuôi con nuôi hợp pháp thì phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa mẹ với con nuôi. Vậy cho em hỏi quyền và nghĩa vụ đó cụ thể là quyền và nghĩa vụ gì? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Nghĩa vụ của người mẹTư vấn Hôn nhân và Gia đình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn: Quy định về quyền và nghĩa vụ của người mẹ đối với con nuôi; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12: “1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, kể từ ngày nhận nuôi con nuôi thì giữa mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của Điều 69 Mục 1 Chương V  Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì các quyền và nghĩa vụ giữa mẹ với con cụ thể như sau:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập;

4. Là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật;

5. Bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra;

6. Quản lý tài sản riêng của con;

7. Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên.

Nghĩa vụ của người mẹ

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Quy định về quyền và nghĩa vụ của người mẹ đối với con nuôi.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước mới nhất

Nhận con nuôi có được đổi họ cho con không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về mẫu đơn nhận nuôi con nuôi; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam