19006172

Xe chở hàng thuộc danh mục nguy hiểm có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải?

Xe chở hàng thuộc danh mục nguy hiểm có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải?

Công ty tôi có 2 xe dùng để chở hàng thuộc danh mục nguy hiểm của công ty thì có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải không?Danh mục nguy hiểmTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Xe chở hàng thuộc danh mục nguy hiểm có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó“.

Như vậy, xe của công ty bạn là hình thức Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về Giấy phép kinh doanh vận tải của phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm như sau:

Điều 36. Hiệu lực thi hành

5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, theo quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì công ty bạn dùng 2 xe ô tô tải chở hàng thuộc danh mục nguy hiểm giao cho khách sẽ được xếp vào hình thức kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Theo đó, đối chiếu với quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 thì xe ô tải của công ty sẽ không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và sẽ không phải gắn phù hiệu cho xe tải chở hàng.

Danh mục nguy hiểm

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Quy định và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh cho xe công ty chở chất hóa học

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam