19006172

Chế độ ưu đãi của người bị nhiễm chất độc da cam khi đi tù

Người bị nhiễm chất độc da cam khi đi tù

Tôi là người có công với cách mạng đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước đối với người nhiễm chất độc da cam. Nhưng tôi lại phạm tội và bị đi tù. Vậy, người bị nhiễm chất độc da cam khi đi tù có được hưởng tiếp trợ cấp không? Tôi xin cám ơn!người bị nhiễm chất độc da cam khi đi tùTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Bạn là đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 như sau:

Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;”

Bạn sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.Nếu trong thời gian đang hưởng trợ cấp hàng tháng cho người bị nhiễm chất độc hóa học mà lại phải đi tù thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 54 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 như sau:

“Điều 54. Tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi thì bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định sau đây:

1. Người phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi;

2. Người xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích;

3. Người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng/Nhà nước; đảo ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi;

4. Người phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật;

5. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bị khai trừ ra khỏi Đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bị khai trừ;

6. Người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này vì phạm tội do lỗi cố ý thì thân nhân của họ cũng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi

Người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi quy định tại các khoản 3, 4 và  5 Điều này thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi.”

Nếu người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam đi tù thì chế độ ưu đãi sẽ giải quyết như sau: 

+ Nếu phạm tội xâm hại an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn không hưởng án treo thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ trong thời gian chấp hành hình phạt tù.

+ Nếu phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị phạt tù chung thân thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

người bị nhiễm chất độc da cam khi đi tùTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

+ Nếu bạn phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị phạt tù chung thân thì sẽ bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

+ Nếu bạn phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn mà không được hưởng án treo thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt thì sẽ tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người nhiễm chất độc hóa học.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Mức chi trả bảo hiểm y tế của nạn nhân chất độc màu da cam

Phục vụ người nhiễm chất độc da cam có được cấp thẻ BHYT?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam