Quyết định việc tổ chức lại công ty TNHH hai thành viên

Quyết định việc tổ chức lại công ty TNHH hai thành viên

Tôi là thành viên trong công ty TNHH hai thành viên. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và huy động vốn nên công ty tôi muốn chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Trong cuộc họp Hội đồng thành viên, có 5/9 thành viên tương ứng với 70% phần vốn góp tán thành với việc tổ chức lại công ty. Với trường hợp này việc tổ chức lại công ty có được thông qua hay không?


Bài viết liên quan:


Tổ chức lại công tyTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13  có quy định:

“Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.”

Như vậy , việc tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được thông qua cuộc họp Hội đồng thành viên khi thỏa mãn điều kiện sau:
– Theo quy định của Điều lệ công ty

– Nếu điều lệ công ty không quy định về vấn đề này, việc tổ chức lại công ty được thông qua khi được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Tổ chức lại công ty

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Cần chú ý số thành viên công ty được coi là tham dự và biểu quyết tại công ty khi thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.”

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button