19006172

Lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện Nguyễn Trãi không?

Lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện Nguyễn Trãi không?

Tôi muốn hỏi các bạn là lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện Nguyễn Trãi không? Mong sớm được giải đáp! Xin cám ơn!Lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCBTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối câu hỏi lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện Nguyễn Trãi không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định:

“Điều 9. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và Điều 5 và Điều 6 Thông tư này trong các trường hợp sau đây:

a) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều và Điều Thông tư này hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế .

Lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

b) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…”

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Trãi là bệnh viện tuyến tỉnh. Bạn có thể được đăng ký ở đây nếu bạn thuộc đối tượng và bệnh viện này còn chỉ tiêu.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Lao động về hưu có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện Nguyễn Trãi không. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết:

Thay đổi nơi KCB ban đầu phải làm vào đầu mỗi quý có đúng không?

Có bắt buộc phải đăng ký KCB ban đầu tại nơi đăng ký khai sinh?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về nơi khám chữa bệnh ban đầu; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét