19006172

Đối tượng người có công được miễn giảm tiền sử dụng đất

Đối tượng người có công được miễn giảm tiền sử dụng đất

Chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách! Tổng đài cho tôi hỏi là những đối tượng người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh mới được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất?Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề giải quyết: Đối tượng người có công được miễn giảm tiền sử dụng đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ điều 103 Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính Phủ  quy định như sau:

“Điều 103. Đối tượng hưởng

Người có công quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh; thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh.”

Mặt khác, khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định như sau:

“Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.”

Đối tượng người có công

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo những quy định nêu trên, các đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mới bao gồm:

 1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
 2.  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
 3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 4. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
 5. Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
 6. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;
 7. Bệnh binh;
 8. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
 9. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
 10. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;
 1. Người có công giúp đỡ cách mạng.
 2. Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ.

Như vậy, có 12 đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng mà mức miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất sẽ khác nhau.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam