19006172

Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT. Tôi có thẻ BHYT hiện tại đang đi khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tôi muốn đi lên tuyến trên nhưng bệnh viện không cấp giấy cho chuyển. Vậy cho tôi hỏi điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh pháp luật có quy định không? Mong tổng đài giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều ạ. Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Tư vấn Bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT; chúng tôi xin trả lời cho bạn cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT về điều kiện chuyển tuyến cụ thể như sau:

TH1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

TH2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

TH3. Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

a) Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

b) Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

TH4. Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh:

a) Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

TH5. Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển vượt tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, chỉ những trường hợp được quy định ở trên thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới có thể chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy, pháp luật có quy định cụ thể những điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh. Với trường hợp của bạn, bệnh viện tuyến huyện sẽ căn cứ vào tình trạng thực tế, nếu đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên thì bạn mới được cấp giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh viện không cấp giấy mà bạn tự ý đi khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến trên thì bạn sẽ được coi là khám chữa bệnh trái tuyến.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT. Bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết: 

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về điều kiện để được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam