19006172

Làm công ty có phải báo giảm giá trị thẻ BHYT hộ gia đình không?

Làm công ty có phải báo giảm giá trị thẻ BHYT hộ gia đình không?

Em đang tham gia BHYT theo đối tượng tự mua theo hộ gia đình, nay đi làm ở công ty thì công ty báo phải hủy thẻ BHYT cũ đi và sử dụng thẻ BHYT của công ty thì có đúng không? Vậy khi hủy thẻ cũ em có được trả lại tiền đã đóng hay không? Mức hoàn trả như thế nào?báo giảm giá trị thẻ BHYT hộ gia đình

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, làm công ty có phải báo giảm giá trị thẻ BHYT hộ gia đình không?

Căn cứ quy định tại Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp , quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4;

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

6. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều này. Riêng đối tượng tại Điểm 3.5 Khoản 3 chỉ tham gia theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi“.

Như vậy , đối tượng tham gia BHYT theo doanh nghiệp được xếp trước đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Do đó, khi bạn thuộc cả hai đối tượng trên thì bạn bắt buộc phải tham gia BHYT theo doanh nghiệp.

Theo đó, trong trường hợp bạn có 2 thẻ BHYT thì bạn phải thực hiện thủ tục báo giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT hộ gia đình để có thể sử dụng thẻ BHYT theo doanh nghiệp.

Thứ hai, tham gia BHYT theo nhóm đối tượng mới có được hoàn trả tiền không?

Căn cứ Tiết 1.1 Khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);”

Như vậy, trong trường hợp bạn được cấp thẻ theo nhóm đối tượng theo doanh nghiệp mà đã báo giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình thì bạn sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT.

Thứ ba, mức hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thay đổi nhóm đối tượng.

Căn cứ theo quy định tại Tiết 2.1 Khoản 2 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.”

Như vậy,trong trường hợp này, mức hoàn trả của bạn được tính dựa trên thời gian đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT theo doanh nghiệp bắt đầu có giá trị sử dụng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

-> Quy định về thủ tục để được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế