19006172

Thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như thế nào?

Thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như thế nào?

Chào tổng đài tư vấn trực tuyến! Tôi muốn hỏi là thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như thế nào? Mong anh, chị giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như thế nào; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, thương binh được miễn tiền sử dụng đất.

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 104 Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính Phủ:

Điều 104. Chế độ miễn tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

d) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Theo quy định này, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên (thương binh hạng ¼) được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993 sẽ được Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Thứ hai, thương binh được giảm tiền sử dụng đất.

Căn cứ Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính Phủ:

“Điều 105. Chế độ giảm tiền sử dụng đất

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

1. Giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

2. Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

3. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

a) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

b) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

c) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.

d) Thân nhân liệt sĩ.

4. Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với:

a) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

b) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến.”

Thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo quy định nêu trên, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% sẽ được giảm 80% tiền sử dụng đất, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất ở trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước. Chế độ giảm tiền sử dụng đất này chỉ áp dụng đối với thương binh được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.

Như vậy, thương binh được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993 tùy vào tỉ lệ tổn thương cơ thể mà sẽ được miễn tiền sử dụng đất hoặc giảm một phần tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Thương binh được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như thế nào?; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam