19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 2 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 2 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 15 năm 2 tháng giờ muốn tính toán xem tiền BHXH 1 lần nhận được là bao nhiêu? Tôi đã tìm các bài hướng dẫn trên mạng nhưng không biết cách tính mà còn phải nhân tiền trượt giá nên khó khăn trong việc tính toán. Vậy mong hướng dẫn tôi chi tiết cách tính ạ, xin cảm ơn:

Tháng 9/2006 – 6/2007: 935.000 đồng; 7-9/2007: 954.000 đồng; 10-12/2007: 1.082.000 đồng; 1-5/2008: 1.161.200 đồng; 6/2008: 1.288.400 đồng; 7-8/2008: 1.314.800 đồng; 9-12/2008: 1.319.400 đồng; 1-6/2009: 1.427.100 đồng; 7-12/2009: 1.511.100 đồng; 1-4/2010: 1.725.200 đồng; 5-6/2010: 2.082.400 đồng; 7-12/2010: 2.250.800 đồng;

Năm 2011: 1-6: 2.799.000 đồng; 7-9: 3.240.200 đồng; 10-12: 3.615.400 đồng;

Năm 2012: 1-5: 3.703.000 đồng; 6-12: 4.003.000 đồng; Năm 2013: 4-12: 4.377.000 đồng. Năm 2014: 4.807.500 đồng; Năm 2015: 6.101.200 đồng; Năm 2016: 6.544.400 đồng; Năm 2017: 6.875.900 đồng;

Năm 2018: 7.172.500 đồng; Năm 2019: 7.500.700 đồng; Năm 2020: 1-9:  và 11-12: 7.889.800 đồng;

Năm 2021: 1-7: 8.008.600 đồng; 8-9: 6.156.450 đồng; 10-11: 8.208.600 đồng.VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 2 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 15 năm 2 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 2 tháng

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 2 tháng

Mức bình quân tiền lương: 897.393.396 đồng : 182 tháng = 4.930.733 đồng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 15 năm 2 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 7 năm 4 tháng tính hưởng: 7 năm * 1.5 = 10.5 tháng lương bình quân (lẻ 4 tháng chuyển sau 2014);

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 7 năm 10 tháng + 4 tháng lẻ = 8 năm 2 tháng làm tròn 8.5 năm hưởng: 8.5 năm * 2 = 17 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng bạn nhận được 10.5 + 17 = 27.5 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.930.733 đồng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 27.5 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 4.930.733 đồng * 27.5 tháng = 135.959.156 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 5 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam