19006172

Người lao động là vợ của sĩ quan có phải đóng BHYT không?

Người lao động là thân nhân của sĩ quan có phải đóng BHYT không?

Người lao động là vợ của sĩ quan có phải đóng BHYT không? Tôi là quân nhân trong Quân đội. Vì vậy, vợ tôi cũng có bảo hiểm y tế do đơn vị tôi làm cho theo chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan. Tôi muốn hỏi là vợ của sĩ quan có cần phải đóng tiền Bảo hiểm y tế theo phần trăm tiền lương nơi làm việc theo hợp đồng lao động không?Người lao động là vợ của sĩ quanTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với vấn đề: Người lao động là vợ của sĩ quan có phải đóng BHYT không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ điểm a Khoản 1 và điểm a, l Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định đối tượng tham gia BHYT:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;”

Như vậy, vợ của bạn thuộc 2 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là:

– Người lao động (quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 12)

– Thân nhân của quân nhân (quy định tại Điểm l, Khoản 3 Điều 12)

Do đó, khi một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được xác định theo Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

Người lao động là vợ của sĩ quan

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động được xếp trước so với đối tượng là thân nhân của quân nhân. Do vậy, mặc dù vợ của bạn đã có thẻ bảo hiểm y tế (theo đối tượng là vợ của sĩ quan) nhưng vẫn phải tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Trên đây là bài viết về vấn đề người lao động là vợ của sĩ quan có phải đóng BHYT không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động 

Nếu trong quá trình giải quyết có gì vướng mắc về vấn đề Người lao động là vợ của sĩ quan có phải đóng BHYT; bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam