19006172

Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm tự nguyện thì tiền hưu tính thế nào?

Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm tự nguyện thì tiền hưu tính thế nào?

Tôi là nữ, đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 3/2021 thì nghỉ hưu. Tôi chỉ đóng 11 năm 6 tháng. Xin hỏi: tôi đóng thêm BHXH tự nguyện thì cách tính tiền hưu trong trường hợp của tôi cụ thể như thế nào? Tôi rất cám ơn!Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêmTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề cách tính tiền hưu khi đóng bắt buộc và tự nguyện; chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Về vấn đề Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm tự nguyện thì tiền hưu tính thế nào cần căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

… b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Khi đó, nếu bạn tiếp tục đóng BHXH đủ 20 năm thì tỉ lệ tiền hưu bạn nhận được bằng 45% + 5 x 2%= 55% mức lương bình quân tháng đóng BHXH.

Về mức lương bình quân tháng đóng BHXH

Bạn vui lòng tham khảo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 4 Điều này

4. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

=

Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

+

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

x

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

     

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

+

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

                 

Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

– Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

Trên đây là bài viết về vấn đề Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm tự nguyện thì tiền hưu tính thế nào? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Nếu còn vướng mắc về Đã đóng BHXH bắt buộc sau đó đóng thêm tự nguyện thì tiền hưu tính thế nào; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam