19006172

Chế độ thai sản khi đóng BHXH được 05 tháng theo quy định hiện hành

Chế độ thai sản khi đóng BHXH được 05 tháng theo quy định hiện hành

Tôi dự kiến sinh 21/2/2020 thì tính 12 tháng trước sinh như thế nào? Tôi có được hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH được 05 tháng trong 12 tháng trước sinh không? Tôi được nghỉ bằng thời gian và số tiền của người đóng đủ 06 BHXH không?Chế độ thai sản khi đóng BHXH được 05 tháng

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cách tính 12 tháng trước sinh:

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2915/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Bạn không nêu rõ tháng 02 bạn có đóng BHXH không nên sẽ có các trường hợp sau:

+) Trường hợp 1: tháng 02 bạn có đóng BHXH thì 12 tháng trước sinh của bạn được tính như sau: 3/2019 đến 2/2020.

+) Trường hợp 2: tháng 02 bạn không đóng BHXH thì 12 tháng trước sinh của bạn được tính như sau: 2/2019 đến 1/2020.

Thứ hai, chế độ thai sản khi đóng BHXH được 05 tháng theo quy định hiện hành:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Bạn cho biết, bạn đóng BHXH được 05 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh thì bạn đã thỏa mãn điều kiện đóng BHXH đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh.

Tuy nhiên, bạn không nêu rõ trong thời gian mang thai bạn có nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền không. Đồng thời, bạn cũng không nêu rõ tổng thời gian đóng bảo hiểm của bạn đã đủ 12 tháng chưa.

Do đó, nếu như trong thời gian mang thai bạn có nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định; đồng thời trước đó đã đóng đủ 12 tháng BHXH bắt buộc thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Ngược lại, trong thời gian mang thai bạn không nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định và có tổng thời gian đóng bảo hiểm đủ 12 tháng thì bạn không được hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Theo đó, bạn sẽ được nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng. Trường hợp bạn sinh đôi thì sẽ được nghỉ thêm 01 tháng tính từ con thứ 2 trở đi. Và thời gian này áp dụng đối với tất cả lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không phân biệt số tháng đã đóng BHXH.

Thứ tư, mức hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ điểm a và điểm c khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định trên thì mức hưởng chế độ thai sản mỗi tháng của bạn được tính như sau:

100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng gần nhất trước khi bạn nghỉ hưởng thai sản

Đồng thời, căn cứ vào Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tương đương với 2.980.000 đồng.

Tóm lại, mức hưởng của bạn không có sự khác biệt so với người đóng đủ 6 tháng BHXH bắt buộc trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Mọi ý kiến vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về chế độ thai sản 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con