19006172

Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Em tham gia BHXH tự nguyện được 5 năm với mức lương từ t4/2013 đến t5/2014 là 5.000.000đ, từ t6/2014 đến t12/2015 là 5.500.000đ, từ t1/2016-t5/2017 là 6.000.000đ. Cho em hỏi em sẽ rút được bao tiền BHXH 1 lần. Em bị mất tờ bìa sổ BHXH thì có rút được không hay phải xin cấp lại ạ? Nếu cấp lại xong thì còn kịp thời hạn hưởng BHXH 1 lần không?Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần

Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHXH một lần

Về cách làm tròn số tháng đóng BHXH một lần căn cứ theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Theo đó,  thời gian đóng BHXH của bạn trước năm 2014 là 9 tháng, do vậy sẽ được chuyển sang thời gian đóng BHXH sau 2014. Theo đó thời gian tham gia BHXH của bạn sẽ là 4 năm 2 tháng và được làm tròn thành 4.5 năm.

Về số tháng hưởng BHXH 1 lần căn cứ Khoản 2 Điều 8  Nghị định số 115/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, số tháng hưởng BHXH của bạn là: 4.5 x 2 = 9 tháng

Về mức bình quân tiền lương, căn cứ quy định Khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội”

Bên cạnh đó, bạn còn được hưởng thêm hệ số trượt giá quy định tại Bảng 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Lúc này, mức bình quân tiền lương của bạn khi tính thêm hệ số trượt giá là:

{(5.000.000 x 9 x 1.18) + (5.000.000 x 5 x 1.14) + (5.500.000 x 7 x 1.14) + (5.500.000 x 12 x 1.13) + (6.000.000 x 12 x 1.10) + (6.000.000 x 5 x 1.06)} : 50 = 6.221.400 đồng

Như vậy, mức hưởng BHXH một lần của bạn =  9 x 6.221.400 = 55.992.600đồng.

Thứ hai, mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.”

Như vậy, trong trường hợp này bạn bị mất bìa sổ bảo hiểm xã hội vì vậy bạn phải thực hiện thủ tục để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi cấp lại sổ BHXH thì bạn mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Thứ ba, thời gian hưởng BHXH một lần

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định như sau:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, hiện nay pháp luật không quy định thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, khi bạn đủ điều kiện hưởng và có yêu cầuthì bạn có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ. 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Thời gian giải quyết yêu cầu cấp lại tờ rời sổ BHXH là bao lâu?

 

luatannam