19006172

Mức hưởng bảo hiểm một lần của người làm trong khu vực Nhà nước

Mức hưởng bảo hiểm một lần của người làm trong khu vực Nhà nước

Mức hưởng bảo hiểm một lần của người làm trong khu vực Nhà nước. Kính chào luật sư! Em có quá trình tham gia BHXH từ tháng 12/2004 đến tháng 01/2019 với thông tin như sau:

– 12/2004- 11/2006: hệ số 1.35

– 12/2006- 11/2008: 1.53

– 12/2008- 11/2010: 1.71

– 12/2010- 11/2012: 1.89

– 12/2012- 11/2014: 2.07

– 12/2014- 11/2016: 2.25

– 12/2016- 11/2018: 2.43

– 12/2018- 01/2019: 2.61

Vậy mức hưởng BHXH 1 lần (em đang tính với mức lương cơ sở là 1.390.000) là:

Trong đó:

– Trước 2014: 12/2004- 12/2013: 9 năm 1 tháng => 9 năm

– Từ 2014 trở đi: 01/2014- 01/2019: 5 năm 1 tháng => 5.5 năm

Thời gian bắt đầu tham gia: 12/2004 thuộc giai đoạn từ 01/01/2001 đến 31/12/2006. Do vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là bình quân 8 năm cuối: Từ tháng 2/2011- tháng 01/2019.

– Số tháng được hưởng: 9 x 1.5 + 5,5 x 2 = 24,5 tháng: 

–  Mức bình quân:

+ Tháng 02/2011- 11/2012: 22 tháng, hệ số: 1.89

+ Tháng 12/2012- 11/2014: 24 tháng, hệ số: 2.07

+ Tháng 12/2014- 11/2016: 24 tháng, hệ số: 2.25

+ Tháng 12/2016- 11/2018: 24 tháng, hệ số: 2.43 

+ Tháng 12/2018- 01/2019: 02 tháng, hệ số: 2.61.

Mức BQTL= (1.89 x 1.390.000 x 22 + 2.07 x 1.390.000 x 24 + 2.25 x 1.390.000 x 24 + 2.43 x 1.390.000 x 24 + 2.61 x 1.390.000 x 2) : 96 = 2.952.881 đồng.

Vậy : Mức hưởng BHXH 1 lần = số tháng được hưởng BHXH x mức bình quân tiền lương = 24.5 × 2.952.881 = 72.345.585 đồng.

Em tính mức hưởng BHXH một lần như vậy có đúng không ạ? Nhờ tổng đài tư vấn giúp, em cảm ơn!của người làm trong khu vực Nhà nướcTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về mức hưởng BHXH một lần của người làm trong khu vực Nhà nước; Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi”.

Như vậy:

Mức hưởng BHXH 1 lần = Số tháng được hưởng BHXH (x) Mức bình quân tiền lương đóng BHXH

– Về số tháng được hưởng BHXH

Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định thêm:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Trong trường hợp này của bạn:

– Trước 2014: 12/2004- 12/2013: bạn đóng BHXH được 9 năm 1 tháng; tính là 9 năm vì 01 tháng lẻ của năm 2004 được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 để tính.

– Từ 2014 trở đi: 01/2014- 01/2019: bạn đóng BHXH được 5 năm 1 tháng; cộng thêm 01 tháng lẻ của năm 2004 chuyển sang và được tính tròn thành 5.5 năm.

Theo đó, số tháng được hưởng của bạn là: 9 x 1.5 + 5,5 x 2 = 24,5 tháng.

– Về mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Căn cứ theo quy định tại Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu”.

của người làm trong khu vực Nhà nướcTư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

Theo đó, bạn làm trong khu vực nhà nước và tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2004 nên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn sẽ được tính dựa trên 08 năm cuối trước khi hưởng chế độ. 

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (theo Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Trên đây là tư vấn về mức hưởng BHXH một lần của người làm trong khu vực nhà nước. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Đóng bảo hiểm hơn 21 năm có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở đâu

Nếu còn vướng mắc về Mức hưởng bảo hiểm một lần của người làm trong khu vực Nhà nước bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam